ישיבת ועד 31.7.22

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 31.7