פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 30.4.23

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 30.4.23 https://www.aroundy.com/_sites/mozaelit/posts/wFqhgCHNBksIeM5p/summday_1621786923.pdf