פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 18.6.23

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד 18.6.23 https://www.aroundy.com/_sites/mozaelit/posts/cKQTDbc8s1YrSpnA/summday_5259173799.pdf