פרעות תרפ"ט (1929) במוצא - משפחת מקלף -סרט

ארכיון יישובי • כניסות