פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 6.11.22

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 6.11

לחץ כאן לעריכת הטקסט