פרוטוקול ישיבת ועד מקומי, 15-5-2022

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 15.5

לחץ כאן לעריכת הטקסט