פרוטוקול מליאת מועצה, 30.6.21, אישור תקציב מוצא עילית

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מליאת מועצה, 30-6-21, אישור תקציב ועד מקומי מוצא עלית

לחץ כאן לעריכת הטקסט