ילדי בית חינוך תמונות-ועד מוצא עילית ושימור אתרים

ארכיון יישובי • כניסות

https://www.youtube.com/watch?v=siEh6DQMOGA