עדכון בנושא הגברת האכיפה על עבירות בנייה

מועצה אזורית מטה יהודה • כניסות

באוקטובר האחרון נכנס לתוקף תיקון מס׳ 116 לחוק התכנון והבנייה שתכליתו הגברת האכיפה על עבירות בנייה.

ניב ויזל, ראש המועצה, חותר להשגת מתווה מוסכם שהינו מידתי והדרגתי ולכן יזם וקיים היום פגישה בנושא במשרד המשפטים.

המטרה היא להסדיר את העבירות, מצד אחד, ומצד שני, לתת זמן היערכות ואופק הסדרה מתקבל על הדעת.

״הצעה למתווה תוגש בקרוב ליועמ"ש ולממשלה, ואני מאמין שנזכה לאוזן קשבת לאתגרים המהותיים העומדים לפתחנו״, אמר היום ראש המועצה בצאתו מהפגישה.

נמשיך לעדכן בכל התפתחות.