פרעות תרפ"ט (1929) במוצא - משפחת מקלף / תושבים מספרים

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה בארוע לחץ כאן

לצפיה בתמונות מהארוע לחץ כאן

פרעות תרפ"ט (1929) במוצא , בסיום המפגש מוצג הסרט "תושבים מספרים"
משפחת מקלף, משפחת מייסדים וגורלה בפרעות תרפ"ט במוצא

--------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים גב' רות בקי וועד מוצא עילית

­­