תמונות - יהודה כהנא הקורצ'ק שלנו

ארכיון יישובי • כניסות

https://www.youtube.com/watch?v=5UAUHtw3wF0&t=80s

­­