פרוטוקול ישיבת ועד 25.4.2021

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 25.4

לחץ כאן לעריכת הטקסט