עדכון תושבי בית זית מוצא ורמת מוצא רשאים להגיע למבשרת צין

בטחון • 7/4/2020 כניסות

עדכון תושבי בית זית מוצא ורמת מוצא רשאים להגיע למבשרת צין