יוגה לגברים על ידי גילי שנית - יום שישי - עלות 40 ש"ח בלבד. מצ"ב כל הפרטים.

קהילה ותרבות • כניסות

--
Gili Shanit
0545-425-805
Facebook: Gili Shanit