כל בית צריך גג - מוצא - מפעל הרעפים של שטיינברג 20-12-2014

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה לארוע לחץ כאן

לצפיה בתמונות מהארוע לחץ כאן

--------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים גב' רות בקי וועד מוצא עילית