פרוטוקול ישיבת ועד מקומי בזום 29.8.21

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי בזום 29.8

פרוטוקול ישיבת ועד (זום) 29.8.21