מאיר שלו - אמוץ כהן - מורי הפרטי לטבע

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה בארוע לחץ כאן

לצפיה בתמונות מהארוע לחץ כאן


אמוץ כהן היה הבן הראשון של מוצא, ומכאן שמו. הספר "המתנחלים בהר" מאת רבקה אלפר מתאר את ההיאחזות העיקשת של הוריו במוצא, את העוני, השכנים מקלוניה, המגורים בחורבה רעועה ללא דלת, ללא ריצפה, כשבחדר אחד התגוררו עם בנם הבכור אמוץ, ובשני רבצה הפרה. מינקותו חי אמוץ בשדה ובכרם, וחבריו הראשונים היו העכבישים, הלטאות והדבורים.
כשבגר, שירת אמוץ כהן בצבא התורכי, למד בסמינר דוד ילין, עבד בחפירת בורות לעצים בבית ההבראה "ארזה" ולימים לימד טבע בבתי ספר. משפחתו התגוררה באותו בנין בשיכון פועלים בקריית משה, שבה התגוררה גם משפחתו של מאיר שלו הילד. מאיר היה בא שוב ושוב לביתו, רואה את אוצרות הפרחים המיובשים, המאובנים וכלי הצור של האדם הקדמון שמצא במערות באזור מוצא. בהיותו בכיתה ו, שלח אותו אמוץ כהן למשימת מחקר ראשונה, לנהל מחקר על חיי הדַבּוּר.

--------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים גב' רות בקי וועד מוצא עילית