הודעה חשובה 24.10.23

בטחון • 24/10/2023 כניסות


הודעה חשובה 24.10.23

תושבים יקרים,
לאור המצב עלינו לקבל פרטים של שוכרים ואורחים (מפונים מישובים אחרים ונמצאים בישוב)
 לפיכך הנכם מתבקשים למלא את השאלון המצורף.
 מספרי הטלפון נדרשים גם  כדי לצרפם לקבוצת הווטצאפ הישובי בכדי להתעדכן בזמן אמת בהודעות צוותי החירום הישוב.
בברכה ,
ועד מקומי מוצא עלית