ישיבת הנהלה 10.7.22

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת הנהלה 10.7

נושאים:
תקציב, גני ילדים, שיפור פני הכפר, אירוע טו בשבט במעמד נשיא המדינה