דוד נישרי מ"הנודדת" ופסל "השבועה" של י. דנציגר

ארכיון יישובי • כניסות