דוד נישרי מ"הנודדת" ופסל "השבועה" של י. דנציגר

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה בארוע לחץ כאן

לצפיה בתמונות מהארוע לחץ כאן

--------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים גב' רות בקי וועד מוצא עילית