הנחיות לגבי הסגר בחגים

בטחון • 15/9/2020 כניסות

הנחיות לגבי הסגר בחגים

file 45849