הזמנה לקטיף עצמי בבית ילין מחר

קהילה ותרבות • כניסות

תושבי מוצא מוזמנים לבית ילין ביום רביעי הקרוב ( מחר!) בין 16:00 ל 18:00 לקטוף ענבים ופירות עונה נוספים לצריכה עצמית
(ללא תשלום) 
יש להביא מזמרות וכלים לאיסוף הפרי.  
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇