ישיבת ועד - אישור מאזן - 3.8.22

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 3.8

לחץ כאן לעריכת הטקסט