הבהרה

בטחון • 30/10/2023 כניסות

שלום לכולם. בימים האחרונים בצל האירועים האחרונים עולה מצד תושבים שוב ושוב, החשש מעובדים שעובדים בשטח הישוב באתרי בניה, בהתקנת מזגנים או בכל פעולה אחרת. 

החשש לביטחון מובן אולם יש לשים סייג ולהבין כי הועד אינו בר סמכא לקחת תעודות זהות של עובדים, לבדוק אישורי שהייה ועוד. הועד פועל כל העת ומבקש מקבלנים שעובדים בישוב לעדכן לגבי הימצאות עובדים במטרה לצמצם את החיכוך ולהקטין את החשש. 

יחד עם זאת, הגוף היחידי שיש לו סמכויות בנושא זו משטרת ישראל.

חשוב במקביל לומר את שאמר שר הפנים, מר משה ארבל , בנושא זה עת ביקשו רשויות מקומיות לבחון הגבלה של פעילות של עובדים אלה ואחרים,  כי מדובר  בפעולה שלא רק שאינה מידתית או מוצדקת ולא רק שהיא איננה חוקית ביצירת אפליה בין אזרח לאזרח, אלא שהיא מהווה סיכון ואיום למרכיבי הדו-קיום עם אזרחים ותושבים שווי זכויות מקרב החברה הישראלית. 

הועד ימשיך לפעול לא רק בהתאם להוראות החוק אלא גם בהתאם לרוח זו, שמחבקת ולא מפלה, מייצרת דו-קיום מתוך הכלה והבנה לשני הצדדים, וזאת מבלי לבטל או לזלזל בתחושות של תושבים בנושא זה. כמובן שביטחונם של התושבים הינו נר לרגלנו ולכן ממשיכים הפטרולים, הסיורים ליד גני הילדים, ההשקעה הגוברת במצלמות כמו גם שימוש במצלמות של בתים ותושבים בישוב, וכן פעולות נוספות שייעשו בקרוב לצמצום האפשרות להגיע למוצא מהואדי מטה ועוד. 

ועד מקומי
מוצא עילית