מוצא עילית "ממושב עובדים לישוב קהילתי" - סיור ביישוב

ארכיון יישובי • כניסות

לחצו כאן לצפייה בסרטון שצולם במהלך הסיור

הסיור התקיים ביישוב בספטמבר 2021

בהנחיית אהוד זיו

דוברים נוספים: גילה זיו ורוני כהן

-------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים אהוד זיו וועד מוצא עילית

­­