פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 22.1.23

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 22.1