פרוטוקול ישיבת ועד 9.1.22

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי בזום 9.1

לחץ כאן לעריכת הטקסט