פרוטוקול ישיבת ועד 2.9.21

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד02.09

לחץ כאן לעריכת הטקסט