יהודה כהנא הקורצ'ק שלנו - מקים בית הספר הראשון במוצא

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה לארוע לחץ כאן

לצפיה לתמונות מהארוע לחץ כאן

--------------------------------------------------------------------------------

המידע הכלול בדף זה נועד אך ורק לשימוש הפרט. הוא בעל זכות חוקית.

זכויות יוצרים גב' רות בקי וועד מוצא עילית

­­