אישור הפעלת צהרון 2020–2021, 7.8.20

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד 07.08