קיר שורשים

ארכיון יישובי • כניסות

פנינה ודוד (דודו) תרזה חנה ואריה זמורה משפחת כהן פולה ויהודה תרזה משפחת שלו (שליין) משפחת טייטלר וברוזה מרים ודוד סקלי מאשה ושמואל  ברוזה יהודית ויוסף פסח יוסף אשד פנינה ויהושע להבי