חשיבותה של מוצא עילית בתש"ח

ארכיון יישובי • כניסות

לצפיה בסרט לחץ כאן

שבע אחיות" זה לא רק הכביש שבו עברו השיירות בדרך לירושלים, בתוך היישוב שלנו.

שלוש אחיות של מוצא, היו קריית ענבים, מעלה החמישה ואבו גוש.

"אמא תרזה" כינו את אשתו של מוכתאר אבו גוש, שחבשה במשטרה הבריטית (הטיגרט), נוסעים וחיילים. נכבדי אבו גוש - ביניהם סלים ג'עבר, בנה, שכיהן שלוש קדנציות כראש מועצת הכפר, יספרו על אותם ימים. עוד יספר על מוצא במאבק על הדרך אביעד דמביץ, רכז הפרוייקטים של ביה"ס שדה "שער הגיא".
* זכויות יוצרים - ועד מוצא עילית