סיפור משפחה - שורשים - מתל יוסף ויבניאל למוצא עילית - סיפורה של משפחה אחת - משפחת שלו

ארכיון יישובי • כניסות

https://www.youtube.com/watch?v=LgpLV88_4z4&t=10s