קישור לאתר המועצה

    

                        
  
  
דף הבית >> פרוטוקולים
 

ישיבת ועד מקומי מיום 10.12.2018
תמצית דיונים והחלטות
 

 1. ניהול משק המים – מוצא עלית:

עקב חוסר שביעות רצון מהתנהלות "מימי מבואות ירושלים" לאורך השנים, לנוכח פקיעת תוקף החוזה מולה ולאור הצורך בהחלפת רוב מוני המים ביישוב, הוחלט כי:

 • היישוב יסיים את ההתקשרות עם "מימי מבואות ירושלים", ויעבור לניהול עצמי של משק המים באמצעות נותני שירותים חיצוניים על פי הצורך.
 • היישוב ירכוש מוני מים מתקדמים, עם מערכת קריאה מרחוק, מחברת "ארד דליה". האחריות על המונים הללו בת 12 שנים (כפול ממוני מים פשוטים יותר). 
 • היישוב יתקשר עם חברת "אקובית" שתלווה את היישוב בכל מה שנוגע למשק המים: הפקת חשבונות לתשלום, ייצוג מול הרשויות הרלוונטיות, הנהלת חשבונות וכדומה.
 • הודעה מסודרת יצאה לתושבים שלושה ימים אחרי ישיבת הוועד.
 • חשבונות המים ישולמו לחשבון ועד הישוב, החל מחשבונית ינואר 2019.
 • לגבי תשלום חשבוניות נובמבר דצמבר 2018 תצא הודעה נפרדת לתושבים עד סוף חודש זה.

 

 1. מינוי יו"ר ועדות – ועד מקומי מוצא עלית:
 • ועדת כספים  מכרזים כ"א – צחי עירון, מייל: tsironone@gmail.com
 • ועדת תרבות וספורט – תמי שפירא, מייל: tammyks72@gmail.com.
 • ועדת סביבה – שרי וורטמן, מייל:.  sari@2bvibes.com
 • ועדת ביטחון – איתן קלדרון, מייל:. eitan_calderon@hotmail.com
 • ועדת ארכיון ומורשת – ראובן צמח, מייל: reuvenz6@walla.com.
 • ועדת ארזה – כרמל סופר ושלמה רבינוביץ, מייל: carmelsofer@hotmail.com;
                                                                                 s.r.rabin@gmail.com .
 • ועדת שיפור פני הכפר – בועז סופר, מייל: boaz@rational-ep.co.il.  
 • ועדת חינוך – יעל שלו-ויגיסר, מייל: yaels@vanleer.org.il.
 • קשרי קהילה – יעל שלו-ויגיסר. yaels@vanleer.org.il.
 • תכנון ובנייה – אלי רכס ושלום גולדשטיין, מייל: shgo15@hotmail.com.

התושבים מוזמנים להצטרף לוועדות השונות.

 1. שיפוץ ובנייה:
 • אושרה השלמת העבודות במגרש: עלות של 13,096 ₪ מתקציב פיתוח, ביצוע ע"י המועצה.
 • אושר שיפוץ הספרייה בשדרות הראשונים: הערכה תקציבית של 20,000 ₪, ביצוע בכפוף לאישור פיקוד העורף/ביטחון מ.א. מטה יהודה. הוועד יפעל לקבל הצעות מחיר וכן יפנה למועצה לקבלת סיוע כספי.
 1. תפקיד הענ"קית – הוחלט על פיצול התפקיד לשניים:
 • מטרת הפיצול – להגדיל את מספר הפעילויות ביישוב לכלל הגילאים. 
 • דניאל ספיר תתמקד מעתה רק בעבודה עם הנוער והילדים ביישוב.
 • אושרה העסקת שירלי משה, תושבת היישוב, כרכזת קהילה ותרבות.

 
 

 

    
        ידיעון מוצא  

  
לייבסיטי - בניית אתרים