מוצא מפעל הרעפים של שטיינברג 20-12-2014

ארכיון יישובי • כניסות