פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 24.11.21

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 21.11

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 24.11.21