פרוטוקול ישיבת ועד 23/5/21

פרוטוקולים - ישיבות ועד • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי 23.5

לחץ כאן לעריכת הטקסט