קישור לאתר המועצה

    

                        
  
  
 
 שאלות נפוצות 
  מדוע נדרשת תוכנית מתאר מפורטת למוצא עלית?
תכנית המתאר מי/200 (המאושרת), איננה מאפשרת לוועדה המקומית להוציא היתרים לבנייה ואף לא לאשר תכניות נקודתיות. תכנית מתאר מפורטת חדשה תאפשר פיתוח מושכל של שטחי היישוב, באמצעות קביעת הגדרות המייעדות את שטחי היישוב השונים לתפקודים שונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ועוד. התוכנית תורמת ליצירת וודאות תכנונית. פיתוח בהתאם לתוכנית המתאר מאפשר ליישוב לאגם משאבים, לכוון את הפיתוח בהתאם לחזון המקום וראייה כוללת, לשפר את איכות החיים ולהגביל מטרדים.
 
כיצד התכנית קשורה אלי כתושב?
התכנית קשורה למרבית הפעולות שאדם עושה בישוב מגוריו ויש לה השפעה ישירה על חייו. התכנית תעסוק בסוגיות הקשורות לאופי וצביון היישוב בעתיד (בעיקר בעניין היחס בין מספר יחידות הדיור לגודל המגרש, גודל המגרשים תכסית הבינוי), בקשר בין מוצא לשכונת ארזה, בסוגיות תחבורה, תנועה וחנייה, באפשרויות לעירוב שימושים בשטחי המגורים (כגון: אפשרות לשלב תיירות, מסחר, עסקים וכדומה) ותקבע עקרונות לשימור.
 
מי מכין את תוכנית המתאר?
התוכנית, מקודמת על ידי המועצה האזורית מטה יהודה, בשיתוף היישוב. צוות התכנון בראשות אד' לאיתה לוטן ממשרד מושלי אלדר אדריכלים. צוות התכנון כולל יועצים מתחומים רלוונטיים שונים ומלווה על ידי אגף הפיתוח והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במועצה אזורית מטה אשר.
 
 
מי מאשר את תכנית המתאר המפורטת?
תוכנית המתאר היא תוכנית שבסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה והיא זו המאשרת אותה, לאחר שהומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית. הועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים.
 
האם ניתן יהיה לשנות את התכנית לאחר שתאושר?
לאחר שתאושר התוכנית היא מהווה מסמך חוקי לפיו יש לפעול. אפשר יהיה בעתיד לשנות את התכנית על ידי הכנת תכנית אחרת. תכניות נקודתיות לשינוי מצומצם מומלצים לרוב רק לאחר מספר שנים מאישור התכנית הכוללת.
 
כיצד אוכל להשפיע על הכנת התכנית?
לרשות תושבי היישוב עומדות מגוון דרכים להשפיע על התכנית. יתקיימו שלושה מפגשים פתוחים לציבור. הראשון לאחר לימוד המצב הקיים, השני עם גיבוש הקונספט התכנוני והשלישי לאחר גיבוש התכנית. במפגשים יוצגו תוצרים תכנוניים למשוב הציבור. בנוסף, הוקם צוות יישובי (שמות חברי הצוות מפורסמים באתר) שילווה את צוות התכנון. מידע ותוצרים תכנונים יועלו לאתר היישוב מעת לעת.
 
 
 

    
        ידיעון מוצא  

  
לייבסיטי - בניית אתרים