קישור לאתר המועצה

    

                        
  
  
 
 שאלות ממוקדות לתכנית מוצא עלית 
  מה המשמעויות אישור התכנית מבחינתי כתושב? 
התכנית, בין היתר, תגדיל את זכויות הבניה למגורים ותסדיר היבטים הקשורים לתחבורה, תשתיות ושטחי ציבור. להגדלת זכויות הבניה יש משמעות מבחינת הצורך לשלם היטלים ומיסים שונים (כגון: היטל השבחה ותשלומים לרשות מקרקעי ישראל). חישוב גובה היטל ההשבחה מבוצע על ידי המועצה לפי בקשת בעל הנכס. חשוב לדעת – התשלום הנובע ממתן הזכויות יתבצע רק במקרה של מימוש הזכויות (תוספת בנייה) או של מכירת הנכס. חשוב לזכור כי אין הכרח לממש את הזכויות שיינתנו. משמעות נוספת לתושב, היא האפשרות להסדרה של צרכי ציבור. לדוגמא: יכולה המועצה לבקש להסדיר כביש או שטח ציבורי. לשם כך יכולה המועצה, על פי צורך, להפקיע שטח מסוים מתוך המגרש הפרטי כדי להסדיר את הכביש. בנוסף, במקרה של פיתוח תשתיות (כבישים, ביוב מים וכדומה) תגבה המועצה היטל פיתוח המוטל על כל תושבי היישוב / השכונה על פי חוק.
 
מה עלי לעשות אם ארצה לממש זכויות בנייה שייווצרו בתכנית?
מכיוון שהתכנית היא תכנית מתאר מפורטת, לא יהיה צורך להכין תכנית נוספת כדי לממש את זכויות הבנייה. כדי לממש את הזכויות יהיה צורך להכין ולהגיש לוועדה המקומית 'נספח בינוי' המתאר את הבנייה. אישור הנספח הוא בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. יתכן ולגבי חלק מהמגרשים תתיר התכנית לפצל את המגרש. אם בעל הזכויות בקרקע יבקש לפצל את המגרש שבבעלותו הוא יצטרך להכין (באמצעות איש מקצוע) ולהגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 'תשריט חלוקה' (מפת מדידה המגדירה את אופן החלוקה). עצם הגשת התשריט אינה מחייבת תשלום השבחה. תשלום ההיטל יתבצע כאמור רק במצב של מכירה או מימוש הזכויות.
 
אם התכנית תאפשר בניית יותר מיחידת דיור אחת במגרש – האם חובה עלי לחלק את המגרש (פרסלציה)?
לא. אפשר לממש ולבנות את כל הזכויות שיינתנו במגרש גם לא חלוקתו. חלוקת המגרש יכולה להקל על אפשרות למכור יחידות בנפרד.
 
מי מחליט כמה יחידות מותר לבנות בכל מגרש?
זכויות הבנייה למגורים (המגדירות כמה יחידות אפשר לבנות בכל מגרש וגם באיזה שטח, תכסית וגובה) יוגדרו בתכנית החדשה, שעם אישורה הופכת למסמך חוקי ומחייב.
 
 
 
האם מוצא חייבת תכנית חדשה?
אם רוצים לפתח את היישוב ולהסדיר דברים הדורשים התייחסות (כבישים, תשתיות, שטחי ומבני ציבור ועוד) אז חייבים תכנית חדשה שתאפשר זאת. התכנית התקפה לא מאפשרת הוצאת היתריי בנייה. הוועדה המחוזית מחייבת את הוועדה המקומית למצות תכנון כולל בהקדם על מנת לאפשר פיתוח ובנייה נוספים.
 
 
 

    
        ידיעון מוצא  

  
לייבסיטי - בניית אתרים