קישור לאתר המועצה

    

                        
  
  
 
 מהי תוכנית מתאר מפורטת?
  תוכנית מתאר מפורטת היא תוכנית הקובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח יישוב. אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, מה יהיה גודל היישוב מבחינת יחידות דיור, מה יהיה גודל המגרש ותכסית הבינוי ומה יהיה הקשר לשכונת ארזה. בנוסף, אלו שטחים ייועדו לשימושים ציבוריים, לשטחים פתוחים, למסחר ותיירות, או לייעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של היישוב.
 
שלבי הכנת התכנית 
תהליך התכנון הוא תהליך מסודר המתחלק לשני שלבים מרכזיים- תכנון ואישור. השלב הראשון (תכנון) מתחיל בלימוד של צוות התכנון את המצב הקיים ביישוב ובניתוח של ההזדמנויות והאתגרים הקיימים. מכך מוגדרות הסוגיות התכנוניות המרכזיות בהן תעסוק התכנית. לאחר מכן מגובשת אסטרטגיה בהתאם לתכניות מחייבות, מדיניות המועצה והתכנון האזורי והארצי. בשלב הבא מגובש חזון, מטרות, יעדים ופרוגראמה לתכנית ומוגדר הקונספט התכנוני הכללי. בשלב הבא מחליטים מה תשנה התכנית ולגבי חלק מן הדברים נבחנות מספר חלופות להשגת היעדים. לאחר בחירת החלופות המתאימות ביותר מפותחת התכנית הסופית. לאחר השלמת התכנון מתחיל שלב האישור בו מוגשת התכנית לוועדות התכנון המתאימות (מקומית ומחוזית), נערכים דיונים ובסופו של דבר מאושרת התכנית או נדחית. במקרה הצורך יכולים התושבים להגיש התנגדויות לתכנית שלב זה.
                                                        
כיצד ניתן להשפיע על הכנת התכנית- שיתוף ודיאלוג עם הציבור 
תושבי מוצא מוזמנים לקחת חלק בהכנת התכנית. שיתוף הציבור יערך במהלך מפגשים פתוחים לכלל הציבור ובאמצעות סדרת מפגשים של צוות מוביל מטעם היישוב שידון בסוגיות מרכזיות. מידע לגבי התקדמות הכנת התכנית יופיע באתר היישוב. תושבים שירצו לפנות לצוות התכנון יוכלו לעשות כן באמצעות כתובת המייל 
eitan@modus.org.il
 
 

    
        ידיעון מוצא  

  
לייבסיטי - בניית אתרים